O nás

O nás

Spoločnosť Topor-Kvál bola založená začiatkom roka 1995 ako komplexná stavebná spoločnosť s ručením obmedzeným s vlastným stavebným dvorom priamo v meste Senec.

Od svojho vzniku sa naša spoločnosť zaoberá najmä výstavbou bytových, občianskych a priemyselných objektov. Korene spoločnosti siahajú k rekonštrukcii Tureckého domu v centre mesta Senec. Táto zákazka bola jednou z prvých, ktoré prebiehali kompletne v réžii našej spoločnosti.

V priebehu rokov sa firma Topor-Kvál vyvinula zo spoločnosti s 3 zamestnancami až do dnešnej podoby v ktorej zamestnávame 30 zamestanancov rôznych profesií. V roku 2004 sme sa stali držiteľmi certifikátu kvality ISO 9001, ktorý je zárukou našej profesionality a odbornej spôsobilosti.

V roku 2011 sa po personálnych zmenách, spoločnosť premenovala na Kvalstav spol. s r.o.Pod týmto názvom pokračuje v začatých projektoch a v budovaní dobrého mena spoločnosti.