Rekreačná zóna Slnečné jazerá

Rekreačná zóna Slnečné jazerá

Súbor rekreačných domov na severnej strane Slnečných jazier. (vlastný projekt)

Lokalita nachádzajúca sa na severnej strane Slnečných jazier, je realizovaná ako komplexný projekt s vlastnou infraštruktúrou a jednotnou architektúrou. Spoločnosť Kvalstav realizovala celú lokalitu ako vlastnú investíciu, až do štádia stavebných pozemkov, kedy zahájila predaj parciel. Celá lokalita pozostáva zo 17 rekreačných domov, z ktorých veľkú časť naša spoločnosť aj realizovala.